Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.01.2018
Marit Vasshus

Mot til å se - konferansen er godkjent som meritterende av Norsk Legeforening og Norsk Psykologforening med flere

Hele 350 deltakere er påmeldt til vår konferanse Mot til å se på Sola 24. og 25.januar! Konferansen vår er godkjent som meritterende av disse profesjonene: Den Norske Legeforening har godkjent 14 t som meritterende til spesialitetene Allmennmedisin, Barne- og ungdomsspykiatri og barnesykdommer.
Konferansen vår er godkjent som meritterende av disse profesjonene: • Den Norske Legeforening har godkjent 14 t som meritterende til følgende tre spesialiteter:
• Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
• Barne - og ungdomspsykiatri: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
• Barnesykdommer: godkjennes med 14 timer for spesialistenes etterutdanning.
• Samfunnsmedisin: er søkt godkjent 12 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
• Rus- og avhengighetsmedisin: er søkt godkjent 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
• Norsk Psykologforening har godkjent 12 timer som vedlikeholdsaktivitet for spesialister
• Norsk Sykepleieforbund søkes kurset godkjent med 12 timer som meritterende til klinisk spesialitet i sykepleie/ spesialsykepleie
• Norsk Ergoterapiforbund har godkjent 12 timer som meritterende for spesialistspesifikt kurs til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Barns helse og Psykisk helse
• Norsk Utdanningsforbund er søkt godkjent kurset 12 t som vedlikeholdsaktivitet for spesialister i PPT. Program 2018 må vedlegges kursbevis for å være gyldig for merittering.
shutterstock 49208323%5b1%5d closeup portrait little girl