Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.11.2020
Marit Vasshus

Mot til å se- evne til å handle konferansen onsdag 20.januar 2021 blir digital

Mange spennennde innledere skal snakke om tema Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
Arrangør
Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter den digitale konferansen  i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Foreløpig program:
Eva Langeland, Prof. i helsevitenskap, PhD, Høgskulen på Vestlandet. Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD, Korus Sør. Ulrika Christina Håkansson, Psykologspesialist, Førsteamanuensis, PhD Høgskolen i Innlandet, Institutt for psykologi. Rita Hammerø og Lars Ravn Øhlckers, Barne- og ungdomspsyk. avd, Helse Stavanger. Henning Mohaupt, Psykologspesialist PhD, Alternativ til vold( ATV). Astrid Swan Croucher, barnevernspedagog, barne- og pårørende kontakt Rogaland A- senter.

Mer informasjon kommer
Vi sender ut mer informasjon om programmet og påmelding i løpet av november.
 
shutterstock 52629715%5b1%5dmother little sin serious