Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.11.2021

Mot til å se evne til å handle 2022 - programmet er klart.

Les hele programmet og send inn din påmelding i dag.
Velkommen til Konferansen Mot til å se- evne til å handle 26. og 27. januar 2022. Mange spennende innledere skal snakke om tema Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.

Les hele programmet her

Påmelding
8