Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
19.03.2013
Marit Vasshus

Mot til å se - evne til å handle 2014

Vi planlegger neste års nasjonale konferansen for spissområdet barn som lever i familier med rusproblemer eller psykisk/somatisk sykdom til onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2014. Vi oppfordrer til å sette av datoene allerede nå!
Vi gleder oss og har begynt å planlegge innholdet med koordineringsgruppen som vi samarbeider med.

For spørsmål kan du kontakte: Maren Løvås eller Marit Vasshus. telefon 51 72 90 00
shutterstbw-jente