Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
09.12.2013
Marit Vasshus

Mot til å se- evne til å handle

Den årlige nettverkskonferansen Mot til å se - evne til å handle arrangeres 22. og 23. januar i 2014 på Sola. Hovedtema blir "Menn og fødselsreaksjoner" og menns foreldreskap ved psykologspesialist Svend Aage Madsen, København. Barn og konfliktfylte skilsmisser blir tema ved psykolog og professor Frode Tuen, Høgskolen i Bergen.
Konferansen har som mål å øke kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Og øke kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om samspill knyttet til foreldres rusmiddelavhengighet og eller psykiske lidelser.

Mentalisering
Annette Bjelland, psykologspesialist ved Rogaland A- senter som skal snakke om tema ”Hvem skal trøste knøttet?” Om mødres rusproblemer og evne til mentalisering og omsorg.  To av sideseminarene handler om barn i konfliktfylte skilsmisser og hvordan man kan håndtere barnas reaksjoner på dette.

Brukerinnlegg
Vi får del i brukeres egne erfaringer ved innlegg av Wendy Pollack, Elisabeth Nordhus Lied sammen med Kim Daniel Jonassen og Eduardo A.Nygård. Andre tema er hjelpernes språk i møte med ungdom som har en oppvekst preget av foreldres rusmisbruk og omsorgssvikt ved psykologspesialist Gard Berge, Kompasset, og Hvordan skape håp? ved sykehusprest Leni Mæland, Stavanger Universitetssykehus.

Påmeldingsfristen er 7.januar 2014.

Program
shutterstbw-jente