Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.05.2014
Marit Vasshus

Medieoppslag: Når den ansatte ruser seg

Hva gjør du når du oppdger at en medarbeider eller kollega sliter med et rusproblem? det er råd og hjelp å få hos Kompetansenseter rus ( KoRus) region vest Stavanger.
Rosenkilden, nr 5, 2014, har en artikkel, s 57 med Arbeidsliv og rus som tema, der Ingunn Svendsen er intervjuet.  Artikkelen innheholder også råd om hva du kan gjøre dersom situasjonen oppstår på din arbeidsplass.

Kontaktperson:
Ingunn Svendsen, telefon: 51 72 90 00. ingunn.svendsen@ras.rl.no.
ingunn k  svendsen