Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.01.2019
Marit Vasshus

Maria Aarts foreleser om Marte Meo - The Circle of Love- The Golden Gift på Mot til å se- konferansen

Hvordan hjelpe foreldre som strever til å ta i bruk den utviklingsstøttende dialogen i sin interaksjon med barna?
Maria Aarts er director of the Marte Meo international Network, Nederland.
Aarts har utviklet veiledningsmetoden Marte Meo som betyr «av egen styrke», basert på videoanalyser av samhandling som har spredd seg til 43 land. Metoden brukes i veiledning til foreldre og andre som har omsorg og utviklingsstøttende posisjoner til barn og voksne. Det er utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til aldersdemente. Aarts arbeid kan sees som en praktisk anvendelse av utviklingspsykologi, basert på spedbarnets, barnets og voksnes utvikling av dialogkompetanse og evne til å danne relasjoner. Maria Aarts kaller også sin tilnærming for The Circle of Love, eller den naturlige utviklingsstøttende dialogen, som hun også kaller for «den gylne gave».
Program

Anne Bitsch kommer også:
«Går du nå, er du ikke lenger min datter!» Bokbad,
v/Anne Bitsch, forfatter og forsker, ledet av Kristin Aalen, journalist og redaktør av nettsiden kulturkritikk.no
 
Foto: Marit Vasshus
maria aarts
Foto: Marit Vasshus.