Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
25.06.2019
Marit Vasshus

Mange medieoppslag av levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019

Kollega Sven Gustafsson, Korus vest Stavanger ble intervjuet på NRK radio 12.juni og NRK Rogaland TV samme dag om Ungdom og levekår i Haugesund, med tema psykisk helse, mestring og selvfølelse.
Kollega Sven Gustafsson har presentert funn fra levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019 for 24 kommuner i fylket i løpet av noen få uker i mai/ juni.

Undersøkelsen omfatter 25 000 Rogalandsungdommer i ungdomsskolen og VG1 og VG2. Presentasjonene har vært bredt dekket av lokale medier, og KoRus Stavanger ved Rogaland A-senter har vært i kontakt med 15 av redaksjonene for innsalg og sendt pressemeldinger til disse. Kommunene har vist stor interesse og engasjement i funnene, som sier noe om hvordan ungdomsbefolkningen trives med foreldre, venner, skole, fritid, fysisk og psykisk helse og nærmiljø.

linker til medieoppslag:
https://www.gbnett.no/ung-i-rogaland-undersokelsen/pyskisk-helse/rus/ungdom-fortel-om-meir-psykiske-plagar-og-darlegare-sjolvbilde-i-fersk-undersoking/s/5-102-118050

https://sandnesposten.no/nyheter/sandnes-for-forste-gang-under-landsgjennomsnittet/19.20314
 
https://jbl.no/nyheter/ha/haldninga-til-hasj-er-i-endring/19.49112

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dOMkpw/Depressive-symptomer-har-okt-blant-videregaende-elever-i-Rogaland
nrk tv og sven gustafsson
Foto: Marit Vasshus
NRK Rogaland intervjuer Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger i forbindelse med levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019 med funn fra elever i ungdomsskole og VG1 og VG 2 i Haugesund.
NRK%20radio%20og%20Sven%20Gustafsson
Foto: Marit Vasshus. Sven Gustafsson( th), KoRus vest Stavanger intervjues av NRK radio.