Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.01.2019
Marit Vasshus

Mange interessert i å delta på Mot til å se konferansen 2019

Vi minner om påmelding til vår nasjonale konferanse Mot til å se- evne til å handle som arrangeres 23.- 24.januar 2019
Tema for konferansen er møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.

Sted: Quality Airport hotel, Sola ved Stavanger
Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger(KoRus)

Påmeldingene strømmer på, så det er bare å raske seg for å melde seg på!
Koordineringsgruppen har hatt et siste forberedende møte for å bidra til å være gode loser i gjennomføringen av konferansen.

Påmeldingslink
https://response.questback.com/rogalandasenteras/mot-til-aa-se-2018

Program

Spørsmål om påmelding kan rettes til Linda Gabrielsen, 51 72 90 00.

Spørsmål om faglig innhold kan rettes til Maren Løvås eller Marit Vasshus, 51 72 90 00.

Godkjenninger
Vi har mottatt godkjenning fra Norsk Legeforening, Norsk Psykologforening, NOrsk sykepleieforbund og  Ergoterapiforeningen  på konferansen som meritterende.

Norsk Legeforening har godkjent konferansen som meritterende for følgende spesialiteter:
Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Barnesykdommer: 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Søknad er dessuten sendt Utdanningsforbundet. FO må søke individuelt.
Kontakt Marit Vasshus, 51 72 90 00( 90 61 66 69  for ev. spørsmål ift søknader om merittering. 

Du er hjertelig velkommen til konferansen!
shutterstock 57925066%5b1%5d tre generasjoner sitter p%c3%a5 strand
Illustrasjonsfoto: Shutterstock