Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
09.01.2008

Legeforeningen skal se på alkoholpolitikk

En arbeidsgruppe skal nå se på Legeforeningens alkoholpolitikk og utarbeide forslag til et faglig basert dokument for satsingen fremover. Gruppen skal se på behovet for en restriktiv alkoholpolitikk relatert til folkehelsearbeid, bruk av kartleggingsverktøy og intervensjonsmetoder i primær-, bedrifts - og spesialisthelsetjenesten. Man skal også se på behovet for forskning på konsekvenser av alkoholbruk og behandlingsmetoder for alkoholavhengighet og samarbeid mellom Legeforeningen og andre relevante instanser for å forebygge alkoholskader.
Alkoholpolitikk var et av temaene i Legeforeningens statusrapport for 2006, " På helsa løs. Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet." På Legeforeningens landsstyremøte 12.mai 2006 ble det vedtatt en resolusjon der myndigheter og arbeidslivets aktører utfordres til å styrke arabeidet med å forebygge høyt alkoholforbruk.

les mer: www.legeforeningen.no