Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
22.02.2017
Marit Vasshus

Læringsnettverk for recovery

Hvordan utvikle recovery-orienterte tjenester for folk i kommunene? Forrige uke ble det arrangert to dagers nettverkssamling i Stavanger for Kommunenes sentralforbund sitt læringsnettverk for å utvikle recovery-orienterte tjenester.
Læringsnettverket består av 15 vestlandskommuner fra Bømlo i nord til Eigersund i sør, samt helseforetakene Helse Fonna og Helse Stavanger. Arrangører er KS, Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA og Korus Vest Stavanger».
 
Bømlo kommune var representert og er en kommune som er i ferd med å slå sammen tjenestene for psykisk helse og rus. Kommunen har satt brukermedvirkning høyt på agendaen, og mener at å satse på recovery er et naturlig valg.

-I fjor vår startet vi en prosess med nytt planverk i helse-, sosial- og omsorgstjenestene våre, og brukermedvirkning ble et av de sentrale målene. Utvikling av recoveryorienterte tjenester ble dermed et tiltak for å oppnå dette. Da invitasjonen om å være med i nettverket kom, var det bare å hoppe på, sier Astrid Stautland, virksomhetsleder for rus og psykisk helse i Bømlo.

-Vi skal ha fagdager om recovery i tjenestene, der det er viktig å ha med brukerne. Vi har en brukerkonsulent som deltar sammen med oss i dette nettverket, og målet er å ansette medarbeidere med egenerfaring, sier Silje Midtbø Økland.
 
Kafédialog
Måten man jobber på i nettverket, foregår med «kaféverter» på ulike bord som holder korte diskusjoner før deltakerne går videre til neste bord og neste diskusjon. Det som blir sagt ved hvert bord oppsummeres, slik at det blir tatt vare på.
-Kafédialogen med mingling med andre kommuner, er nyttig, mener Midtbø Økland, som også var kafévert og ordstyrer.

Trangen til å hjelpe
Tema på samlingen var brukerkompetansen, den endrede brukerrollen og samhandling i et recoveryperspektiv. Mellom samlingene gjør kommunene konkrete oppgaver knyttet til å øke recovery – tilnærmingen i tjenestene.  Som en forberedelse til denne nettverkssamlingen hadde alle kommunene jobbet med arbeidsplaner og mål.

Kommuneoverlege Kjersti Follesø mener trangen til å finne løsninger for andre noen ganger slår inn negativt, selv om tanken er god.
-Rehabiliteringstanken har helsearbeidere med seg generelt og det er en målsetning at vi legger til rette for at innbyggerne mestrer sitt eget liv. Imidlertid bærer vi også med oss trangen til å finne løsninger på vegne av andre. Vi ordner opp og pakker inn – alt i beste mening – men så kan vi gjøre det verre, sier Follesø.
 
 link til Napha-nytt:
 https://www.napha.no/content/21284/Recovery---fra-fine-ord-til-praktisk-handling  .
 
 
l%c3%a6rnettverk fylkesmannen magnhild m kleppa