Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.04.2019
Marit Vasshus

Kurs i The Parent - Child Early Relational Assessment (PCERA)

Sari Ahlqvist-Björkroth, psykologspesialist PhD og ansatt på universitetet i Turku, Finland foreleste 7.- 8. mars på kurset i regi av KoRus vesst Stavanger.
Kursdagene er de to første i en serie på tilsammen fem kursdager i The Parent - Child Early Relational Assessment (PCERA).

Kursholder  Sari Ahlqvist-Björkroth, psykologspesialist PhD, Universitetet i Turku, Finland forelsete for de ti kursdeltakerne som fikk først en  innføring i teori knyttet til tidlig samspill, tilknytning og foreldre barn relasjoner.

The Parent- Child Early Relational Assessment (PCERA)  er en praktisk og konkret opplæring i å se på og vurdere samspill, så en viktig del av den er gjennomgang av manual som beskriver de ulike elementene i samspillet. Å se på samspillsfilm er også et viktig del av i denne opplæringen og ved bruk av filmer går man igjennom de ulike elementene i foreldre- barn samspillet.

Hensikten med PCERA er å forsøke å fange opp barnets opplevelse av omsorgspersonen, omsorgspersonens opplevelse av barnet, den affektive og atferdsmessige involveringen som barn og foreldre bringer inn i samspillet, samt å gi en vurdering av den følelsesmessige grunntonen i relasjonen og i det dyadiske samspillet.

Ved bruk av PCERA som kartleggingsinstrument får en et omfattende bilde av foreldre- barn samspillet og en har derigjennom en mulighet til å oppdage et forstyrret interaksjonsmønster på et tidlig tidspunkt og det gir grunnlag for mer målrettet foreldreveiledning  da man har en nøyaktig beskrivelse av området som trenger å styrkes. PCERA er med andre ord et kartleggingsinstrument som skal hjelpe til å gi mer skreddersydd hjelp til foreldre- barns samspill. Det er en veileder i samspillsvurdering for helsepersonell og barnevernsansatte som arbeider med sped- og småbarns psykiske helse.

Fornøyde og engasjerte deltakere avsluttet første del av opplæringen og fikk med seg oppgaver å jobbe med til neste kursrekke.

Del 2 av denne opplæringen er 14. ,15. og 16. mai 2019.
 
2019 pcera foredragsholder
Kursholder Sari Ahlqvist-Björkroth, psykologspesialist PhD og ansatt på universitetet i Turku, Finland.
2019%20PCERA%20deltakere
Engasjerte kursdeltakere på PCERA-kurset