Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
02.02.2017
Marit Vasshus

Krysskulturelle barn - hva trenger de?

Judith van der Weele, psykologspesialist med erfaringer fra egen oppvekst i Asia snakket på Mot til å se- konferansen om hvordan vi møter krysskulturelle barn og voksne i samtaler.
Konferansen ble arrangert av KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland.
 
Hvordan møter vi barn og ungdom med krysskulturell oppvekst?
- Våre spørsmål setter lyskasteren på hva vi gir fokus i møtet. Vår lyskaster utvider eller begrenser folks identitet, påpeker van der Weele.
- Det er utfordrende å ikke kunne majoritetskodene.
- Behovet for tilhørighet inkluderer også hvordan vi forholder oss til andre også ift hudfarge- er vi nøytrale?...
 
Assimilering – hva innebærer det?
- Assimilering; å være som flertallet kan gi psykisk uhelse
- Hvilken pris betaler en for å assimileres og være en del av " en flokk"- være en del av miljøet og majoriteten, spør van der Weele.
 
Hva slags identitet kan krysskulturelle barn utvikle?
 Psykologspesialist van der Weele forklarer at Identitetsbildet kan ta flere veier;
- integrere(både - og tilhørighet)
- assimilere (glemme opphav)
- marginslisere(tilhøre kun en gruppe)
- isolere(ikke tilhøre en flokk)

-For krysskulturelle barn er det viktig å treffe andre barn med erfaring fra levd liv i en annen verden
 - Indirekte kommunikasjon er mer vanlig i andre kulturer(omskrivning eller bagatellisering), forklarer psykologspesialisten.

Verdier for hva som er et godt liv kan være ulike for ulike kulturer. Å vise kjærlighet gjennom omsorg og handlinger, kan eksempelvis være å skjemme bort og gjøre ting man vanligvis hjelper mindre barn med.

Problemer omtales ikke direkte
-Det fins kulturer der man ikke omtaler problemer direkte, men man kan bruke følelser- dvs man kommuniserer nøytralt ved konklikter, forklarer van der Weele.
 
Homogenitet eller diversitet?
- Homogenitet er oppskrytt- du er mange ting", sier van der Weele. Autentisitet er å være den du er, avslutter psykologspesialist Judith van der Weele.
 
PRESENTASJONER: se artikkel om Kari Killen
Torsdag 26.januar 2017:
Helle Lindgaard: Barn som vokser opp i familier med rusproblemer, plenum 26017, avslutningsforedrag.

Siri Gjesdal, BarnsBeste
 
Sideseminar A: Familie for føste gang, Nurse-Familly Partneship:
Bente Høgsmo og Tine Gammelsgaard Aaserud.
 
30/01/2017/ Marit Vasshus
 
 
shutterstock 68817841%5b1%5d high school or college  female student sitting by the desk at math class  blackboard with advanced mathematical formals in background