Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.07.2015

Kronikk om pårørende og medavhengighet

Anne Schanche Selbekk, sosiolog og Ph-D kandidat har skrevet en kronikk i Rus og Samfunn om dokumentarserien Djeveldansen, der Selbekk reflekterer over hvordan vi forstår pårørende og medavhengighetsbegrepet. Kronikken er publisert på Rus og Samfunn sine nettsider.
Se kronikken her...
shutterstock 61826491%5b1%5dsupport group signs communication about problems%2c addiction trauma