Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.07.2015

Kronikk i Stavanger Aftenblad: Bare litt alkohol kan skade fosteret

Kronikk i Stavanger Aftenblad om alkoholbruk og graviditet ved psykologspesialist Annette Bjelland ved Rogaland A-senter.
Se kronikk her...
graviditet og alkohol