Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.03.2020
Marit Vasshus

KoRus vest Stavanger avlyser alle arrangementer frem til 1.mai

Alle våre arrangementer avlyses fram til 1.mai for å begrense spredning av koronaviruset.
Vi vurderer fortløpende om når våre aktiviteter kan gjenopptas.
Møter vil inntil videre bli holdt ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Våre ansatte er tilgjengelige for råd og veiledning, jfr våre tilbud, via videokonferanse/Skype, e-post og telefon.

Kontaktinformasjon finner du her: http://www.korus-stavanger.no

16.mars 2020, kl. 11.00
korona virus foto