Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
25.08.2022

KORUS Stavanger søker seniorrådgiver

Har du lyst til å være med å utvikle et spennende fagfelt?
En av våre kjære seniorrådgivere, med 13 års arbeidserfaring ved senteret, skal slutte hos oss. I den forbindelse har vi ledig stilling som seniorrådgiver i 100 % fast stilling.

KORUS Stavanger er et av sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet, finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. KORUS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene, og bidra til at nasjonale mål på rusfeltet oppfylles.

KORUS Stavanger sin rolle er å være en tjeneste for tjenestene som arbeider med rusmiddelforebygging, tidlig innsats og rusbehandling, primært kommunene i Rogaland, men også i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver:
Planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud. Arbeidsoppgavene kan favne bredt men vil samtidig vurderes ut fra søkerens kompetanse. Det konkrete innholdet i stillingen vil derfor bli definert ut fra den samlede kompetansen til den som ansettes. Oppgavene vil kunne endre seg i tråd med endringer i behov, og/eller nye oppdrag fra Helsedirektoratet. Eksempler på oppgaver kan være: 
  • Profilere KORUS Stavangers virksomhet og tjenester
  • Implementere strategier, metoder og tiltak i kommuner og spesialisthelsetjenesten
  • Fasilitere faglige nettverk
  • Kursing (f.eks. innenfor MI - motiverende intervju)
  • Undervisning/opplæring
  • Bidra til tjenesteutvikling og være drøftingspartner for relevante aktører på rusfeltet.
Stillingen vil innebære noe reiseaktivitet.

Kvalifikasjoner:
Utdanning på mastergrads- /hovedfagsnivå eller Phd, innen psykologi, samfunnsvitenskap eller helse- og sosialfag.

Arbeidserfaring:
Relevant praksis, gjerne fra rus- og psykisk helsefeltet
Prosjektledelse og planarbeid
Formidling og utadrettet virksomhet
Rådgivning og veiledning

Personlige egenskaper:
Du har lett for å etablere kontakt og har gode samarbeidsevner.
Du er flink ut fra gitte rammer å definere dine egne arbeidsoppgaver og jobbe selvstendig
Du har evne til å tenke strategisk
Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, og er en god formidler.
Humor og kreativitet verdsettes
Vi ønsker en engasjert og fleksibel medarbeider, som har evne til å jobbe selvstendig, og som kan være en god lagspiller i ulike arbeidsprosesser, både internt og i ulike regionale og nasjonale samarbeidsfora.
Personlig egnethet vil bli vektlagt i stillingen.

Vi tilbyr:
Faglig utvikling i et spennende, kreativt og tverrfaglig miljø
Gode personalordninger
Lønn etter avtale
Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
Pensjonsordning i Sparebank1

Les hele stillingsannonsen og søk her!
korus