Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
14.10.2008
MV

Kortere poliklinisk ventetid

Både familier, pårørende og enkeltpersoner kan nå få glede av å komme raskere til poliklinisk behandling som følge av kortere ventetid.
Personer som har rett til nødvendig helsehjelp med tidsfrist, får tidligere hjelp enn fristen tilsier.
Personer som har rett til helsehjelp, får betraktelig kortere ventetid.

Personer som trenger hjelp innen rusbehandling, må søke gjennom sin fastlege, sosialtjeneste eller annen spesialisthelsetjeneste, som sykehus og psykisk helsetjeneste.

Informasjon om ventetid for rusbehandling finnes på www.sykehusvalg.no

Du kan få mer informasjon ved å kontakte koordinator for vurderingsenheten på Rogaland A-senter,
telefon: 51 72 90 00.