Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.03.2009
MV

KORFOR rapport om familieorienterte tiltak i Helse Vest

Rogaland A-senter ved Anne Schanche Selbekk og KORFOR ved Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR gjennomført en kartlegging og kunnskapsoppsummering av familieorienterte tilbud innen spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Målet med kartleggingen er å få et nærbilde av i hvilken grad og på hvilken måte de spesialiserte rusinstitusjonene i helseregionen har et familieperspektiv på tjenestene. Dette er et første skritt for å utvikle forskning på effektene av familiebehandling.
Rapporten sier ingenting om familieorientert arbeid som drives innenfor primærhelsetjenesten i helseregionen. I tillegg er formålet å gi en vurdering av hvordan familieorienteringen innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest samsvarer med aktuell litteratur om virkninger av familieintervensjoner innenfor rusbehandling.

Problemstillinger:
"I hvilken grad tilbyr rusbehandlingsinstitusjonene i Helse Vest familieorienterte tiltak eller behandling, og hva kjennetegner disse tiltakene?

"Hva kan man si om virkningen/effekten av disse tiltakene basert på det som finnes av forskning?  

"Hvilke utfordringer står man ovenfor i utviklingen av det familieorienterte arbeidet i Helse Vest?

Klikk på linken og du vil finne hele rapporten. Link her.

Dersom du ønsker å motta rapporten i innbundet form; kontakt KORFOR, Helse Stavanger HF.

KORFOR - rapport 2009/ 02 Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest- kartlegging og kunnskapsoppsummering.