Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.05.2020
Marit Vasshus

Konferanse om forebygging av overdoser 10.september

Konferansen «Overdoser kan forebygges» torsdag 10. september 2020 blir gjennomført i Stavanger som planlagt, slik som retningslinjene fra regjeringen ser ut nå.
Foto: Shutterstock

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, A-Larm, Funkishuset samarbeider med Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) ved Rogaland A-senter om konferansen. Den arrangeres på:
Clarion Hotel Stavanger Energy AS, Ishockeyveien 2

Øke kunnskap
Målet er å øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning.                  Målgrupper for konferansen er ansatte i Rogaland-kommunene, fengsel, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, ungdomspsykiatri, LAR, politi, brukerorganisasjoner og brukere og andre interesserte
 
Konferansen «Overdoser kan forebygges» torsdag  10. september 2020 blir gjennomført som planlagt, slik  som retningslinjene fra regjeringen ser ut nå.  Vi åpner for påmelding etter 16. juni, så følg med på våre hjemmesider t og mail. Vi anbefaler å sette av dagen allerede nå.

mer informasjon:
http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2020/kurs/overdose-konferansen-2020-10-september-2020-energy-hotel-stavanger
 
 
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett
Illustrasjonsfoto: Shutterstock