Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
13.01.2008

Konferanse om brukermedvirkning

STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning inviterer til konferanse 1. og 2.april om Brukermedvirkning på Sola Strand hotell. Er Brukermedvirkning luftslottbygging eller med reell nytte? Konferansen er for alle som er interessert i kunnskapsutvikling i rusbehandling. Målgruppen er både brukere, pårørende, klinikere, forskere, planleggere og politikere.
Påmelding til: LHKR@SUS.NO