Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.06.2021

Kommunens rolle i pakkeforløp

Therese E. Sjursæther, Spesialrådgiver, klinisk spesialist i rusproblematikk
Kommunens rolle i pakkeforløp
I denne filmen får du beskrevet kommunens rolle i pakkeforløp. Du vil også få informasjon om den gjensidige veiledningsplikten mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, samt anbefalinger om hvordan du kan styrke bruker og pårørendeinvolveringen i ditt arbeid.

Se filmen her
skjermbilde 2021-05-12 kl  13 51 24