Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
07.11.2019
Marit Vasshus

Kognitive vansker og foreldreferdigheter er blant tema på Mot til å se- evne til å handle - konferansen 2020

KoRus vest Stavanger ønsker velkommen til den nasjonale konferansen 22. januar - 23. januar 2020 med tema barn til foreldre som har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Til konferansen i Stavanger kommer forsker Gunnel Janeslätt, Uppsala og universitetslektor Anne Trondsen.
Foto: Shutterstock

Kognitive vansker og foreldreferdigheter
Gunnell Janeslätt er ergoterapeut, PhD og forsker ved SUF (Samverkan - utveckling –föräldraskap) Kunskapscentrum, Uppsala. Janeslätt tematiserer kognitive funksjonsvansker hos voksne: «Hva vet vi i dag om kognitive vansker og foreldreferdigheter – kunnskap og støtte som kan gjøre en forskjell
 
Janeslätt vil i sin forelesning ramme inn foreldrene, kognitive vansker og knytter det opp til forskning. Hun snakker også om hvordan støtte kan utformes med eksempel fra to forskningsstudier:
-hvordan kan vi gi ungdommer og unge voksne med kognitive vanskeligheter grunnlag for å kunne ta informerte beslutninger om voksenliv og foreldreskap (RCB-studien)
-støtte til barn og foreldre når foreldre har kognitive vansker
-støtte til foreldre med kognitive vansker som har barn plassert i familiehjem eller annet bosted.
 
Foreldreveiledningsprogrammet «Parenting Young Children»
Anne Thronsen er universitetslektor v/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i sørøst Norge. Hun har erfaringer fra utprøving av foreldreveilednings-programmet Parenting Young Children.  Thronsens foredrag tematiserer:
«Ikke veiledningsbar? Om tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge
 
Thronsen vil i sin forelesning legge fram rammene for «Parenting Young Children» og erfaringer fra veiledning av foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker. Dag 2 i sideseminaret går Thronsen tettere på programmet, hvordan det er bygget opp og hva som vektlegges i veiledningen.
 
Link program – her finner du komplett program for de to konferansedagene.
 
Påmeldingslink og sted for arrangement
Du kan melde deg på konferansen på link: deltager.no; https://response.questback.com/rogalandasenteras/2020_mot_til_aa_se
 
Sted:
Vi gjør oppmerksom på at konferansen i januar 2020 arrangeres på Clarion hotel Energy, Stavanger ved Stavanger Arena.
 
Dersom du har spørsmål om faglig innhold kan de rettes til
Kompetansesenter rus region vest Stavanger, v/Rogaland A-senter:
Maren Løvås, e-post maren.loevaas@rogaland-asenter.no , tlf: 51 72 91 38
Tore Berge, e-post tore.berge@rogaland-asenter.no , mobil: 476 16 099
 
Spørsmål om påmelding:
Linda Gabrielsen, E-post linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 36
 
shutterstock 99857852%5b1%5d tre generasjoner kvinner og jente
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
Den nasjonale konferansen Mot til å se- evne til å handle arrangeres 22. og 23. januar 2020 på Clarion hotel Energy, Stavanger.
Gunnel%20Janesl%C3%A4tt20181005
Til konferansen i Stavanger kommer forsker Gunnel Janeslätt, Uppsala. Janeslätt tematiserer kognitive funksjonsvansker hos voksne.
Anne%20Thronsen%20PYC
Universitetslektor Anne Thronsen v/ Institutt for helse, sosial og velferdsfag, Universitetet i Sørøst Norge tematiserer tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet "Parenting Young Children" i Norge