Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.11.2020
Marit Vasshus

Kjentmannopplæring for tidlig oppdagelse av rus er gjennomført for skoleansatte

Ni ulike videregående skoler i Sør-Rogaland, representert med 26 deltakere, har nå gjennomført opplæringsrekken i Kjentmann.
Kjentmann er en beredskapsordning for skolen som har til hensikt å styrke arbeidet med rusrelaterte problemstillinger. Opplæringen har blitt gjennomført over fire samlinger, hver av disse på to dager, med temaene rusmidler, spill, doping, samtalemetodikken Motiverende samtale (MI), taushetsplikt og muligheter for samarbeid med aktuelle instanser i nærområdet m.m. Den siste dagen deltok også flere ledere fra de ulike skolene.
 
Målet med Kjentmann er å oppdage og identifisere rusmiddelbruk hos elevene tidlig, og gi skoleansatte konstruktive handlingsalternativer. Kjentmann er utviklet av KoRus vest Bergen.

Kontaktperson ved KoRus vest Stavanger:
Åsa Sjøgren
 
kjentman