Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.11.2020
Marit Vasshus

Kartleggingsrapport «Kommuner, korona og rus» for uke 46

I dag publiseres ny kartleggingsrapport «Kommuner, korona og rus» uke 46 på kommunetorget.no.
Hovedpunktene fra rapporten i uke 46 ( 9.- 15.november 2020) er:
 -Situasjonen i rusmiddelmiljøene og blant rusmiddelbrukerne fremstår som relativt stabil og oversiktlig. -Smitteøkning i samfunnet og overdosedødsfall knyttet til piller med ukjent innhold er imidlertid svært bekymringsverdig.
-Andelen respondenter som rapporterer om økning i antall akutt-/overdosesituasjoner er fortsatt lavere enn i sommer.
-Andelen som rapporterer om at normalsituasjonen i stor grad er i ferd med å gjenopptas har sunket med nesten 20 prosentpoeng siden september
-Det oppfordres til å begynne å planlegge for hvordan tjenestetilbudet kan opprettholdes i en periode med økt smittetrykk i samfunnet.
-Det kommer til syne en økning i antall rusmiddelbrukere og pårørende som tar kontakt for hjelp.
-Selv om det den siste tiden har vært relativt sett lave og stabile tall hva gjelder rapportering av overdoser, er oppfordringen fra Helsedirektoratet å fortsatt gjøre rusalarm@helsedir.no kjent, gjennom blant annet nettjenesten kommunetorget.no.

Det er derfor fint om fagfolk kan formidle denne adressen og informasjonen som er å finne på Kommunetorget.no/rusalarm info.

Som vanlig legges denne rapporten også på kommunetorget.no, samleområdet; Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien i lag med andre kommunale- og brukererfaringer .
 
20070306-144842-5 pedestrians broald