Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
17.01.2022
K.V. Cranner

Kartlegging: Korona og kommunalt rusarbeid

Hovedfunn fra rapport uke 2, 2022
Helsedirektoratet ønsker kunnskap om hvordan koronapandemien påvirker rusmiljøene i 
Norge, og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger gjennom store deler av 
pandemien. 

Kartleggingene fortsetter også i 2022, i første omgang annen hver uke ut februar. 

Hovedfunn, uke 2:
  • Det er kjennskap til koronasmitte i fire av fem landsdeler. Det meldes om flere smitteutbrudd av forskjellig størrelsesorden, men det fremstår som om kommunene har god kontroll på smittesporingen.
  • Det meldes om overdoseringer i fire av fem landsdeler, men ingen forhold ved overdoseringene gir inntrykk av at det er ekstra farlige, eller urene stoffer i omløp.
  • En landsdel melder om at det har blitt brukt heroin i et rusmiljø som tidligere ikke har hatt kjennskap til dette rusmiddelet. Det er også noen respondenter som melder om noe økt bruk av GHB.
  • Alle landsdeler, med unntak av Sørlandet, melder om at det finnes noen begrensninger i tjenestetilbudet.
Det er et viktig poeng at spørsmålene omhandler rusmiljøene, ikke enkeltpersoner.
I uke 2 var det 94 respondenter som gjennomførte hele kartleggingen, og syv som 
gjennomførte deler av den.
Du kan lese hele rapporten her.

Kilde: Kommunetorget.no
istock-469667993