Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
14.02.2012
Marit Vasshus

Hvorfor ruspolitikk på arbeidsplassen?

Hvorfor og hvordan skal en bedrift utforme en tydelig ruspolitikk? Er retningslinjer nok, eller trengs det noe mer?
Ansatte fra bedriftshelsetjeneste, ledere, HR ansatte, AKAN kontakter og tillitsvalget i private og offentlige bedrifter møttes til erfaringsutveksling i Haugesund 9.februar. Nettverskmøte var i regi av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.

Mange nye ledere
Siv Anita Lilleskog Fredriksen, HMS personalkonsulent i Tysvær kommune bekreftet at  kommunen har retningslinjer for rusbruk på jobb, men hvordan skape høy bevissthet om disse hos ledere og ansatte?  Skyldes få AKAN kontrakter at lederne er flinke til å identifisere ansatte med rusproblemer tidlig, eller at de tvert imot ikke oppdager ansatte med rusproblemer? En periode med stor lederutskiftning resulterte i mange nye og unge ledere, og man erkjente behovet for mer kunnskap.

Økt kunnskap og mobilisering
Kunnskapstilfang fikk Tysvær kommunes ansatte både via kurs fra AKAN kompetansesenter i Oslo, og via nettverket for Arbeidsliv og rus i regi av KORUS vest Stavanger ved Rogaland A-senter.

En tydelig rusmiddelpolitikk i kommunen ble forankret i et AMU vedtak i 2010,
Der forebygging skulle fokuseres på personalmøter årlig, sammen med informasjon og diskusjoner på arbeidsplassen gjennom dedikerte ansatte, for eksempel om effekten av vinlotteri og lønningspils. Dette krever at ledere, både unge og eldre, støtter opp om arbeidet. B��de arbeidstakere og arbeidsgivere har et ansvar for å drive godt rusforebyggende Akan – arbeid.

Ifølge Fredriksen er hele 38 verneombud blitt valgt og begeistring førte til kampvotering for å bli med. Hovedverneombud gir oppbacking til andre verneombud, det blir gitt opplæring i Akan-arbeid samt lederoppplæring. Fredriksen mener at prosessen med mobilisering har vært viktig, for at en på sikt skal få resultater med å oppdage rusbruk tidlig i en problemutvikling, slik at det er mulig å gi god hjelp og støtte til arbeidstakere.

alor-haugsund-feb-2012-grup

24 timers mennesket

Hvor går grensen for hva arbeidsgiver skal blande seg inn i? var et av temaene som ble diskutert i grupper. Her er noen av synspunktene som ble fremmet i en av gruppene: Når eksempelvis ansatte er tilgjengelige og svarer på mail nærmest hele døgnet, skal vi ta ansvar og bry oss ved å vise omsorg for dem?

- Hvem er det vi hjelper ved taushet, ved å ikke invervenere og ta samtaler med?
- Det er et problem når det en gjør på fritiden går ut over jobben.
- På den annen side er det lov å ha det vanskelig i livet, uten at jobben skal bry seg. Folk fungerer ikke som roboter, de varierer over tid og folk er forskjellige og reagerer ulikt på ulike livssituasjoner.
- Det er lov å mistrives på jobb og gjøre det veldig dårlig i perioder.
- Atferdsendring er noe som bør gripes tak i.
- Medmenneskelighet er viktigere enn regler
- Ruspolitikk på jobb begynner med holdningene, hva mener vi er akseptabelt og uakseptabelt, eks. er det ugreit å gå på jobb i bakrus.
- Kollegastøtte er en kanal for kontakt med ansatte som sliter, som et supplement til leder som har et hovedansvar
- Alle ønsker å bli likt
- Når skal man si ifra til kollega og leder?
- Tillit og ”bli sett” er essensielt

Flere deltakere ga uttrykk for at det var godt å kjenne at de fleste har det likt i sine ulike roller knyttet til spørsmål om rusproblematikk på jobb, når det gjelder hva vi tenker, strever med, finne egen rolle, engasjere ledere og kolleger.  Nytten av gruppediskusjoner er stor.

alor-haugsund-feb-2012-akan
alor-haugsund-feb2012-tysv%c3%a6