Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.03.2020
Marit Vasshus

Hvordan tilby informasjon om Korona og rusmiddelinntak?

Hvordan kan man gi råd og informasjon i en samhandlende stil i tråd med Motiverende samtale?
Spør om tillatelse
Spør alltid først om det er greit at dere snakker om temaet. Dette er respektfullt og forplikter på en helt annen måte enn om man bare begynner å informere.

«Er det ok at vi snakker litt om Korona og rusmiddelinntak»?

Hvis personen svarer ja:

Undersøk den andres kunnskap
Undersøk hva den andre allerede kjenner til av informasjon. Ingen liker å få informasjon eller råd de allerede kjenner til – og man vil fort slutte å høre etter hvis slik informasjon kommer. Det du informerer om /rådgir om blir dermed også mer relevant.

«Hva vet du allerede om forhåndsregler du kan ta når det gjelder Korona og rusmiddelinntak?»

Tilfør så aktuell og tilpasset informasjon
Tilfør deretter aktuell og tilpasset informasjon i tråd med Helsedirektoratets råd. Del for eksempel plakat fra Hdir med informasjon og råd. Plakaten finner du her
https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1584440712/plakat-korona-og-rus.pdf

Undersøk hva den andre tenker etter delt informasjon
Undersøk så hva den andre tenker nå når dere har delt informasjon.

Noe den andre vil fortsette å gjøre?

Noe den andre vil gjøre mer av?

Noe den andre vil gjøre annerledes?

Kilde:
https://www.korusbergen.no/nyheter/hvordan-tilby-informasjon-om-korona-og-rusmiddelinntak/

18.mars 2019

 
korona virus foto
MI - tilnærming til å gi informasjon om koronavirus
MI%20-%20bilde