Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.04.2017
Marit Vasshus

Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?

En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å håndtere egne følelser. Både den syke voksne og deres barn ønsker avlastning og hjelp hjemme.
Maren Løåas, KoRus vest Stavanger har bidratt til studien, og hun har skrevet en fagartikkel i Rusfag 1/2017: http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
 
Hva er mest belastende for barna?
Barna forteller at det vanskeligste er å se sin syke foreldere lide, forelderens manglende kapasitet og tapet av sosiale aktiviteter sammen. Barna synes det er vanskelig å hjelpe den syke foreldren og i stor grad må barna klare seg selv. Forelderens skiftende humør, fra sliten til sur og sint, oppgir barna også som en utfordring i tillegg til forelderens innleggelser og manglende tilstedeværelse.
Barna strever også med at de selv må håndtere egne følelser.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd og med omfattende støtte fra Helsedirektoratet,
og ble gjennomført i fem helseforetak , hvor Stavanger universitetssykehus og Rogaland A- senter har bidratt. (Ruud et. al 2015).Pasienter innen rus, psykiatri og somatikk og deres
familier har deltatt. 534 familier bidrar med informasjon, derav 246 barn og unge.
 
les mer: Rusfag 1/2017: utgitt av Kompetansesentrene for rus, finansiert av Helsedirektoratet:
http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
 

I Rusfag 1/ 2017 finner du flere artikler, blant annet denne om barn som pårørende:
Ikke kall meg dysfunksjonell: Elisabeth Nordhus Lied:

Smerten på innsiden er verre enn det du ser på utsiden, skriver Elisabeth
Lied : http://kompetansesenterrus.no/file/32-33-rusfag2017.pdf

Rusfag 1/ 2017
http://kompetansesenterrus.no/rusfag-nr-1-2017

 
copy of shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain