Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.04.2015
Marit Vasshus

Hvordan kan vi påvirke ruspolitikken?

Hva skal til for å påvirke rusmiddelpolitikken? STARUS arrangerte onsdag en konferanse med ulike rusmiddelpolitiske tema og forskningsleder Sverre Nesvåg fremhever at samtaler på sosiale arenaer er viktige steder for å påvirke ruspolitikken. Politikerne følger mainstream og gjør beslutninger som følger befolkningen.
STARUS gruppen har samlet politikere, fagfolk, brukere og frivillige til debatt om rusmiddelpolitiske temaer i ti år, og denne gangen var tema hvilke utfordringer har vi i rusmiddelpolitikken? De nær 100 deltakerne ble invitert til å drøfte sine egne medbragte temaer, etter flere korte faglige innlegg.

- Årets tema er et risikotema, det er risikabelt å føle en distanse til tematikken. Å mene noe om ruspolitikken er ikke interessant for alle, sier forskningsleder Sverre Nesvåg, ved åpningen av konferansen.

- Noen interesserer seg bare for fag, men alle berøres av politikken. Både brukere, fagfolk mfl, og alle er aktive bidragsytere til politikken, så hvordan bli en del av politiske samtaler? Samtaler mellom to, mellom foreldre på sosiale arenaer er også utgangspunkt for å diskutere politikk, eller vise atferd og holdninger til ruspolitikk, fremhever forsknigsleder Nesvåg.

Selvregulering eller offentlig regulering?
Vi diskuterer selvregulering i forhold til myndighetsregulering. Regulering av alkohol, tobakk eller narkotikapolitikk, har vi en overdreven tanke om at politikerne former. Men politikerne må alltid følge med på hva som er mulig ift politisk regulering. Myndighetsregulering kommer på toppen av hvordan vi lever våre liv, påpeker Nesvåg.

Å utelukkende stole på vår egen moral og selvregulering, kan være en svakhet i noen situasjoner. Men familie, venner, arbeidsplass og lokalsamfunn bidrar til å regulere gjennom å utforme normer, holdninger og atferd til ruspolitikken, hevder Nesvåg.

Så hvordan er forholdet mellom reguleringer i samfunnet ned til selvregulering? Hvordan står denne reguleringen ift myndighetsregulering?  

- Vi er deltakere på ulike sosiale arenaer og utformer politikken gjennom våre meningsutvekslinger, gjennom holdninger og atferd understreker forsknigsleder Sverre Nesvåg. 
shutterstock 119019190%5b1%5d g%c3%a5ende arbeidsgruppe