Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
24.10.2022

Hvordan er ungdommenes digitale liv?

Hvordan bruker ungdom digitale medier? Ser vi nye former for sårbarhet blant unge? Dette er noen av temaene som blir belyst under årets Ungdata-konferanse.
– I Ungdata spør vi mye om sosiale mediers betydning, men vi kan likevel ikke nok om det. Vi vet rett og slett for lite om de positive, nøytrale og negative konsekvensene av det. Denne konferansen er derfor en fantastisk mulighet til å få med seg ny kunnskap, sier Sven Gustafsson, seniorrådgiver og Ungdata-ansvarlig hos KORUS Stavanger.

Årets Ungdata-konferanse handler om ungdoms liv i en ny digital mediehverdag og går av stabelen 16. november i Oslo. Konferansen arrangeres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Selv om KORUS Stavanger ikke er med på å arrangere konferansen mener likevel Gustafsson at det er viktig å framsnakke det gode arbeidet som gjøres.

– Kommunene gjør en kjempeinnsats for at NOVA skal få inn materialet sitt. Det materialet bruker de til forskning, og nå ønsker de å gi det tilbake til kommunene, sier han.

Nyansert og kunnskapsbasert

– Som ansatt i en kommune eller fylkeskommune; hva kan man få ut av å bli med på denne konferansen, tror du?

– Jeg tenker at vi i voksenverden har noen ganske godt sementerte fordommer knyttet til dette med bruk av sosiale medier, digitale kommunikasjonsplattformer og ikke-fysiske måter å omgås på. At vi har disse fordommene har nok til dels å gjøre med vår manglende forståelse, sier Gustafsson.

– Vi sier nok også nokså bastant at digitale vennerelasjoner har mindre verdi enn de fysiske. Det kan godt være, men det er ikke sikkert. For min del vil et digitalt vennskap ha dårligere verdi enn å treffes fysisk, men det er ikke gitt at det er sånn for en 18-åring, legger han til.

Gustafsson mener derfor den kanskje største verdien ligger i å få et mer nyansert og kunnskapsbasert bilde av ungdommer, sosiale medier og den digitale verden.

– Alle som jobber med ungdom har et klart mål om at de skal jobbe kunnskapsbasert, og da må vi prøve å hente inn den kunnskapen. Det skylder vi dessuten ungdommene, for de har kommet med en rekke svar på en rekke spørsmål. Noe av det har vi allerede prøvd å tolke og forklare. Noe har vi enda ikke berørt, men det blir berørt under denne samlingen, sier Gustafsson.

– Dette er også en måte for oss å si: Ungdommene har snakket, vi ønsker å lytte og forstå. Det er nærmest en demokratisk grunntanke. De snakker, vi lytter, legger han til.

Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på. Konferansen vil også strømmes, for dem som ikke har anledning til å delta fysisk.
 
 
istock-1188472162