Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.11.2020
Marit Vasshus

Hva er status for Brukerplan- kartleggingen ?

Nye personvernregler får konsekvenser for kartleggingen.
I samarbeid med regionens kommuner, ble det fra 2018 bestemt at brukerplankartleggingen skal gjennomføres annet hvert år. En ny kartlegging var derfor aktuell høsten 2020.

Ny personvernregler får konsekvenser for kartleggingen
Etter at nye personvernregler, GDPR trådte i kraft, har det imidlertid vist seg at det tidligere juridiske grunnlaget for å kunne foreta kartlegging av enkeltpersoner, ikke omfatter alle tjenester.
GDPR inneholder «regler om når bedrifter har lov til å behandle personopplysninger. Hvordan personopplysningene kan brukes og behandles. Hvilke rettigheter kunder, ansatte og andre personer har overfor bedriften. Hvordan personopplysninger skal sikres i bedriftens systemer. Dokumentasjonskrav for å påvise etterlevelse av reglene.»

Dispensasjon fra taushetsplikten i Helsepersonelloven
Dispensasjonen fra taushetsplikten etter Helsepersonelloven §29 b som fattes av Helse- og Omsorgsdepartementet, vil nå kun omfatte kommunale Helse - og omsorgstjenester. 
Kommunalt NAV samt barnevernstjenesten forholder seg til andre lovverk, og disse tjenestene har ikke dispensasjon fra taushetsplikten og blir dermed utestengt fra kartlegging  av enkelbrukere inntil videre.
 
NAV utførte 40 prosent av kartlegginger i 11 kommuner
Det er særlig utestengelsen for NAV, fra kartlegging av enkeltpersoner i Brukerplan, som vil få store konsekvenser for en ny kartlegging i Helse Fonna og Stavanger. I 2018 stod NAV for totalt 17 prosent av kartleggingene til Brukerplan i regionen, og i 11 av de deltakende kommuner stod NAV for mer enn 40 prosent av alle kartlegginger. Barnevernet deltok i relativt liten grad i Brukerplan - kartleggingen i regionen, men for enkelte kommuner vil også deres utestengelse påvirke helhetsbildet.

Korrekt bilde og mulighet til å sammenlikne tidligere tall
På denne bakgrunnen konstaterer vi at utestengelsen av både NAV og barnevern, vil få så stort utslag, at vi hverken får et riktig bilde av aktuell russituasjonen eller mulighet til å sammenligne tallene med tidligere års kartlegginger.

I dialog med flere kommuner har vi på KoRus derfor valgt å utsette felleskartleggingen til NAV igjen kan delta i kartleggingen. Vi vet ikke når det vil skje, men regner med at KORFOR finner en løsning for både NAV og barnevernet i løpet av 2021.

Det er imidlertid viktig å understreke at utsettelsen av fellesundersøkelsen først og fremst er en anbefaling. Den enkelte kommune kan fremdeles ta initiativ til å gjennomføre en kartlegging når det er ønskelig. Ta kontakt med KoRus for mer informasjon:
 
KONTAKT
I Helse Fonna regionen:
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
 
I Helse Stavanger regionen:
Sven Gustafsson
Rådgiver
Sven.gustafsson@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
mobil: 94205590
 
shutterstock 160644944%5b1%5d folksomt p%c3%85 gata