Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.11.2020
Marit Vasshus

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen. Søknadsfrist til fylkesmannen: 10. februar 2021.
Med henvisning til tilskuddsbrevene, bes kompetansesentrene om å videreformidle utlysningen.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid:
Bevilgning: 455 mill. kroner, med forbehold om Stortingets godkjenning.
Søknadsfrist til fylkesmannen: 10. februar 2021.

Formål
Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og erfaringskompetanse i tjenestene. Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom ordningen

Lenke til kunngjøring: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid.
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett