Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.06.2016
Marit Vasshus

HEART- om helse, kost, rusforebygging

Lær mer om helse, ernæring, aktivitet, rusforebygging og tannhelse.Heart er et digitalt folkehelseprogram og en app for ungdomsskoleelever og lærere.
Undervisningsprogrammet HEART (om helse, ernæring, fysisk aktivitet, rusforebygging og tannhelse) er tilgjengelig fra i dag 15.juni på en app for elever i ungdomsskolen. Målet er at ungdom skal ta gode valg i forhold til egen livsstil. Korus Stavanger ved Ingrid R. Strømsvold har bidratt med faglige input ift tema rusforebygging.
 
Fire promoteringsfilmer er lagt ut på sosiale medier.

Tannhelse Rogaland og den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland har utviklet folkehelseprogrammet i samarbeid med andre fagfolk innen folkehelse, med støtte fra Helsedirektoratet.
 
link til undervisningsprogrammet:  
http://heart-youth.no/login

Tannhelse Rogaland FKF, www.tannhelserogaland.no
 
 
shutterstock 85369111%5b1%5d happy students looking at photos on smartphone