Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.11.2022

Har du erfaringer som pasient, bruker eller pårørende innen rus og psykisk helse? Da vil Helsedirektoratet ha innspill fra deg

Inviterer til digitalt innspillsmøte.
Helsedirektoratet ønsker å få innspill fra deg som har egne erfaringer som pasient, bruker eller pårørende – eller som jobber innen rus og psykisk helse.

Derfor inviterer de nå til et digitalt innspillsmøte/rådslag torsdag 17. november, hvor bruker- og pårørendemedvirkning innen psykisk helse og rus er temaet.

Innspillene skal ses i sammenheng med at det nå pågår et prosjekt hvor det skal lages nasjonale anbefalinger på dette feltet.

Følgende tema står på agendaen på Helsedirektoratets webinar:

  • Hvilke rammebetingelser må være på plass for god bruker- og pårørendemedvirkning?
  • Hva er mest utfordrende for god bruker- og pårørendemedvirkning?
  • Har dere eksempler på verktøy og tiltak som fremmer bruker- og pårørendemedvirkning?

Helsedirektoratet opplyser videre om at mye av innspillsmøtet foregår i digitale grupper.

Her kan du finne Facebook-arrangementet og her kan du melde deg på webinaret.

Etter at du har meldt deg på får du tilsendt link til arrangementet. 

istock-1065831844