Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.03.2019
Marit Vasshus

Glad og trygg, eller stressa, usikker, kanskje trist? Ung i Rogaland 2019 er igang

Undersøkelsen Ung i Rogaland 2019 pågår i mars. Over 34 000 rogalandsungdom fra 25 kommuner blir i disse dager bedt om å svare på spørsmål om livsstil.
Bedre oversikt i kommunene
Kommunene bestiller den elektroniske undersøkelsen for å bedre kunne planlegge innsats innen folkehelse, livssstil og forebyggende innsats blant ungdom. Ung i Rogaland - undersøkelsen gjennomføres i et samarbeid med
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Kompetansesenter rus/ KoRus vest Stavanger og den enkelte kommune. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden.

Hvilke spørsmål stilles?
Elever i ungdomsskoler og 1. og 2. videregående svarer på en rekke spørsmål som gjelder helse og trivsel, mestring og nærmiljø, eksempelvis om forhold til venner, familie, skole, fremtid, fritid, bruk av tobakk, alkohol/rusmidler, samt spørsmål om lovbrudd, vold, eller annen risikooppførsel.

Planlegge og uforme spørsmål
KoRus vest Stavanger tilbyr bistand med å planlegge undersøkelsen, utforme spørsmål, og veilede kommunene når de skal gjennomføre undersøkelsen. KoRus bistår også lokalt i drøfting om bruk av resultatene og bidrar med presentasjoner på utvalgte tema.
Undersøkelsen for elever i Rogaland foregår i tiden 4.mars- 29.mars. I løpet av tre uker i mai vil KoRus vest Stavanger besøke alle de 25 kommunene som deltar i undersøkelsen for å presentere funn og resultater fra undersøkelsen Ung i Rogaland 2019.
 
Kontaktperson:
Sven Gustafsson
gussven@rogaland-asenter.no
mobil: 476 62 948
 
ung i rogaland 2019 profilbilde jente
Illustrasjonsfoto: istockphoto, DGLimages