Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.06.2020
Marit Vasshus

Fylkesmannen i Rogaland: Kunngjøring av restmidler – tilskudd til kommunalt rusarbeid

Rogaland har kr 3 960 000 i restmidler på tilskuddsordninga Kommunalt rusarbeid. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblem slik at disse blir sikret et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Foto: Marit Vasshus

Søknadsfrist: 01.10.2020 00:00:00
Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 - 2020) med vekt på styrket innsats ut fra lokale forhold.

Prioriterte områder
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe
  • Tilsetting av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bustad, bustad med bemanning o.l.
  • Arbeidsretta tiltak og/eller aktivitetstilbud.
les mer: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid

Ved spørsmål av faglig karakter, ta kontakt med Ellen Aarre hos Fylkesmannen, som du finn under «Kontaktpersoner». Spørsmål som gjelder teknisk støtte til søknads- og rapporteringsskjema kan rettest til skjema@fylkesmannen.no
Søknadsfrist: 01.10.2020 00:00:00
Målgruppe:   Personar, eller grupper av personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
Ansvarlig:     Fylkesmannen i Rogaland
Hvem kan søke:Kommuner i Rogaland
 
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Tilskot/2020/10/kunngjering-av-restmidlar--tilskot-til-kommunalt-rusarbeid/
 
illust-solsikker
Foto: Marit Vasshus