Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
04.03.2011
Marit Vasshus

Forskere undersøkte studenter og alkoholkultur

Forskere avliver myten om Fadderuken som fyllefest. Forskerne ville finne ut om fadderfylla hadde tatt overhånd, men ble positivt overrasket da de tilbragte starten på semesteret sammen med studentene. Selv om alkoholen bidrar til å skape fellesskap, blir de færreste overstadig beruset.
Helsideoppslag onsdag 2.mars 2011
Stavanger Aftenblad 2.del Stavanger 3

Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har bidratt til en feltstudie om "Studentkultur og alkohol"  der en ønsket å finne svar på "Hvilken betydning har alkohol for Fadderukens målsetting om at studentene skal bli kjent med hverandre og studiestedet?".

Prosjektet er utført i samarbeid med Studentorganiasjonen (StOr) og studentrepresentanter fra Studentsamskipnadens Helse (Sis Helse).