Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
08.09.2014
Marit Vasshus

Flere plasser til rusbehandling

Helse Vest styrker tilbudet til rusavhengige med 140 millioner og øker behandling innan døgnbehandling, dagbehandling, polikliniske og ambulante tjenester.
Mer dagbehandling
Døgnbehandling øker med 28 prosent og hele 53 prosent for dagbehandling. Polikliniske og ambulante tjenester øker 13 prosent når nye avtaler inngås.Avtalene virker fra 1. januar, men hver leverandør kan avtale med Helse Vest å starte opp tidligare med nye avtaler.

Helse Vest kjøper  nye avtaler for behandlingstjenester fra private leverandører for 440 millioner kroner per år, ifølge fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF.

Nye tilbud
Tilbudet hos private leverandørar kommer i tillegg til behandlingstilbudet til rusavhengige som allerede fins i sykehusene i Helse Vest.

Gjennom de nye avtalene, blir det og etablert to nye døgntilbud for småbarnsfamilier der mor har vært i rusbehandling. Det skjer både i Helse Fonna-området og i Helse Stavanger-området. Også behandlingstilbudet til unge under 25 år styrkes. I tillegg styrker Helse Vest akutt- og avrusingskapasiteten og stabiliserings- og utredningssplassane i regionen.

Øker kapasitet hos private aktører
Også døgnbehandling styrkes og tilbudet etter den såkalte 12-trinnsmodellen øker. Helse Vest innfrir med de nye avtalene kravet fra regjeringen om økt kapasitet innen døgnbehandling hos private leverandører.

Raskare tilbake i jobb
Helse Vest sikter mot å inngå avtaler med syv private ideelle leverandørar om åtte behandlingstilbod. Dette er en leverandør, og to behandlingstilbod flere enn med dagens tilbud. I tillegg vil syv av åtte private behandlingsinstitusjonar tilby tjenester innan ordningen «Raskare tilbake», der målet er å få pasienten raskt tilbake i jobb. Samla økonomisk ramme for dei syv tilbudene innen «Raskare tilbake» er på 12 millionar kroner.

Oppsummert tilbud i regionen
Helse Vest RHF vil med nye avtaler kjøpe følgende tjenester fra private leverandører:
- 221 døgnplassar
- 29 dagplassar
- 25 550 polikliniske konsultasjonar
- 2 830 ambulante konsultasjonar

Helse Vest har inngått avtale med Rogaland A-senter i  Helse Stavanger-området, og har til hensikt å inngå avtaler med Frelsesarmeens Rusomsorg, Behandlingssenteret Stavanger og Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste, Stavanger, (ny)