Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
25.09.2020
Marit Vasshus

Filmer fra Overdosekonferansen 2020 – 10.september

Overdosekonferansen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, KoRus - vest Stavanger, A-larm, Stavanger kommune, Helse Vest og Funkishuset. Denne gang var konferansen kun digital grunnet Covid-situasjonen, og hele 370 deltakere var pålogget for å høre ti ulike innledere.
Klikk her for å se filmer fra følgende innledere:

Pakkeforløp etter overdose. Arne Skuldberg, NTNU
Overdoseproblematikk sett fra AMK sitt perspektiv, Helene Lund, AMK Helse Stavanger.
Erfaringer fra «Tiltakspakke for forebygging av overdosedødsfall etter utskriving fra institusjon. Tone Kristin Risdal, lege og Camilla Johannesen, Avrusingsavdelingen, Rogaland A-senter
Rusmiddeltesting og overdoseforebyggende arbeid. Thomas Clausen, SERAF-Senter for rus og avhengighetsforskning
Forebygge overdoser? Bolig først! Åshild Sand og Heidi Viste Brannan, Housing First
Refleksjonstema. Hilde Askildsen og Christer Askildsen, representanter fra Housing First.
Avsluttende refleksjoner. Sverre Nesvåg- KORFOR, Helse Stavanger.

Film av innlederne  Marte K. Helle, Stasjonen, Stavanger kommune og Kristin Hanoa, Folkehelseinstituttet/ Velferdsetaten, er ikke inkludert, da disse presenterte funn fra egne undersøkelser, som ikke skal publiseres foreløpig.

Målsetting med konferansen er økt kunnskap gjennom oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærming og erfaringer.

Stor overdosefare etter utskriving eller avbrudd
I Norge skjer ca 260 overdosedødsfall i året. Mellom 80-90% av disse skyldes opioider. Dødsfallene synes særlig å være knyttet til inntak med sprøyte. Mange overdosedødsfall skjer i forbindelse med utskriving fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling. Forskning tyder på at risikoen for å dø av overdose de første fire ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers.

Ifølge Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022 heter det at «Tjenestene bør ha særlig oppmerksomhet mot sårbare perioder etter pauser i opioidbruk. Spesielt er perioden etter soningsopphold og institusjonsopphold sårbare, men alle pauser i opioidbruken øker overdoserisiko.» 

Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022:
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-4
 
 
skjermbilde 2020-09-24 kl  13 29 58