Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
13.06.2019
Marit Vasshus

Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer

STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning arrangerte inspirasjonsdag for kunnskapsutvikling 6.juni på Sola for mennesker med tjenesteerfaringer, fagfolk og forskere.
-          I år er konferansetemaet felleskap, det å forstå betydningen av et alternativt felleskap i miljø der rus har dominert, eller dominerer. Finnes det andre muligheter, andre felleskap? spurte Anne Schancke Selbekk fra KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter, da hun åpnet dagen med tema «You`ll never walk alone.».

Selbekk etterlyste videre hva som må til for å få tilhørighet i andre felleskap? Og hvordan kan tjenester, brukergrupper og frivillige bidra til å utvide og utvikle nye felleskap?
Kvelden før hadde Sven Tuvastad, forsker ved Universitetet i Stavanger innledet årets STARUS konferanse om tema felleskap som kan ha to ansikter; det ene er felleskap som dekker psykologiske, sosiale og meningsbehov i hverdagen. Det andre er felleskap som kan oppleves som både nære og fjerne. Tuvastad snakket også om hvordan kan politikk bidra til felleskap?

Inn og ut av felleskap
-          Vi går inn og ut av fellesskap gjennom livene våre. Felleskap kan støtte identitet. Samtidig er det viktig å reflektere over om dette felleskapet er godt for meg? påpekte Selbekk.
Vi kan være del av et felleskap, vi kan skifte felleskap, og nærme oss andre felleskap. Ta i bruk «vanlige» felleskap

Alexander Skålevik, mentor i Alarm sitt likemannsprosjekt, innledet STARUS- konferansen og påpekte at det fins et stort omfang av frivillige hjelpetilbud, hele 80 ulike hjelpetilbud fra både offentlige og frivillige tjenester. Utfordringer er at folk ikke kjenner til tilbudene, og hvordan få folk til å bruke disse? Skålevik viser til Alarm-regionsleder Silje Gundersen, som fremhever viktigheten av at folk ikke fastlåses i tilpassede tjenester, men kommer seg ut i «vanlige» felleskap som er for folk flest, i nabolag, at de blir kjent i nærmiljøet ol.

-          De fleste kan klare å komme seg ut i «det vanlige livet», påpeker Skålevik. Vi må hjelpe folk til å bruke de tilbudene som finnes, understreker Skålevik.

Open Space
Konferansen tar i bruk et eget metodekonsept for å få frem deltakernes stemmer, synspunkter og refleksjoner omkring tematikken. Ingunn Svendsen fra KoRus vest Stavanger, introduserte metoden Open Space til konferansedeltakerne. Metodikken ble utviklet av Harrison Owen, som fant ut at folk snakker mest i pausen på konferanser.
-Dagen i dag skal være som «en lang pause», der folk får snakke om det de brenner mest for. Målet er å skape inspirasjon og kunnskapsutvikling og engasjement er nøkkelordet for dagens diskusjoner i gruppene gjennom hele dagen, fremhevet Svendsen.

Mange innspill med brukererfaringer
Blant de femten temaene som ble spilt inn var følgende:
Tilhørighet i nye felleskap- hva skal til? Hva gjør et felleskap oppbyggende og hvordan formidle dette for å skape interesse? Finnes det «vanlige» mennesker og «vanlige» felleskap? Hvordan rekruttere brukere til nye tilbud? Hvordan hjelpe mennesker som ikke har lært «sosiale koder» inn i et felleskap? Hvordan forhindre at «ting sklir ut» etter behandling? Hva skal til for å være fornøyd uten rusmidler? Felleskap i sosiale medier? Hvordan være ærlig om bakgrunn og bli akseptert? Disse temaene ble diskutert gjennom dagen i femten ulike grupper med stort engasjement.

Fornøyd med livet uten rusmidler?
Hva må til for å være fornøyd med et liv uten rusmidler? var et tema som ble diskutert i en av gruppene. Er eksempelvis feiring med alkohol greit? spør en av debattantene.

- Det er ikke greit å bruke alkohol hvis du bruker det som et hjelpemiddel til å dempe vanskelige følelser, mener en av deltakerne. Det er viktig å etablere et nettverk av rusfrie venner og familie, der du kan hente støtte. Det er viktig å tørre å ta kontakt, fordi det kan kjennes skamfullt å ha vansker med rusmidler, forklarer en av deltakerne.

- Det er viktig at felleskap gir mening, et sted der en føler seg god nok som en er, understreker en deltaker. Du må kunne takle følelser som kommer når du har det kjipt. Det er vanlig i samfunnet at folk døyver eller forsterker følelser med alkohol.
En annen mener at det er deilig å våkne hver dag og feire livet som rusfri med takknemmelighet. Huske på at en er god nok som en er, støtte hverandre, bearbeide erfaringer, være åpen, legge ting bak seg.

-          Folk ruser seg på grunn av utfordringer de ikke får til. Det er viktig å finne ut hva som er godt nok for meg og være tilfreds med det, mener en annen blant gruppedeltakerne.

Trene på å kjede seg
-          Å kjede seg er en del av det å være i behandling. Det er dessuten viktig å trene på å være alene i en leilighet, og det kan være en stor opplevelse å føle seg glad uten rusmidler, understreker en konferansedeltaker.
Etter mange år med rusmiddelbruk, tar det tid å gjenoppdage gode naturopplevelser med blomster, planter, fugler og dyr i naturen. Å oppdage at den største gaven er å være rusfri og slippe ruslivet.

-          Man kan lære seg verktøy til egenstøtte; til å si til seg selv at en er god nok, at det ordner seg, forklarer en av deltakerne. Å erfare støtte ved sårbarhet, og gjøre noe annerledes fører til at en vokser.

Trosse angst og frykt
Å trosse angst og frykt og lysten til å flykte og slippe ansvar, er utfordrende. Da er rutiner viktige, det å gjøre noe kjent. Fast trening kan være en av disse faste gjøremålene. Videre å erfare at andre trenger en, det å ta ansvar for andre kan hjelpe. Det kan også være en belastning og fallgruve å ta ansvar for andre, når en trenger å ta ansvar for seg selv, påpeker en deltaker.

Deltakere minner om at ting tar tid, endring tar tid, og det er essensielt å trene på å gjøre en ting over tid, holde ut og «etablere seg « i et felleskap, eksempelvis i selvhjelpsgrupper.

Ta ansvar
Hvordan kan man få folk til å benytte tilbud som finnes og informere om disse? Det finnes klatregrupper, turgrupper, sykling, treningsgrupper, Turistforeningen, og mange flere.

Å selv ta mer ansvar og bli aktiv i frivillige organisasjoner sine tilbud, er et godt alternativ, fremhever flere deltakere. Det er essensielt å starte i aktivitetstilbud mens man er i behandling. De som gjøre dette, går det bedre med. Du får ansvar i en del frivillige tilbud som mentor, får en rolle som medansvarlig. De ulike behandlingstilbudene jobber godt med å bidra til at pasienter deltar i fellesskap i ettervernstilbud. De som ikke kommer inn i behandling er sårbare for å falle utenfor fellesskap.

Positive grupper i et behandlingstilbud bidrar også til fremgang. Men det kan også finnes tiltaksløse medpasienter, som gir negativ energi, forklarer en deltaker. Derfor er det viktig å oppsøke felleskap som kan bidra til rusfri identitet.

Nærhet og frykt for avvisning
Vennskap tar tid å etablere, når felleskapet i behandlingsinstitusjon opphører. Det finnes grupperinger i miljøet, men ofte skiller en lag etter behandling. Det kan være ugreit å ha nære venner med ruserfaring, fordi en er sårbar etter behandling.
-          Å knytte nære venner er svært vanskelig, fordi en er følelsesflat i lengre tid etter behandling. En slipper ingen nær seg. En forlater et felleskap med likemenn, og det er vanskelig å opprette nye rusfrie felleskap. En er svært sårbar og føler seg ensom i felleskapet. Felleskap er ikke nødvendigvis vennskap, eller det å være personlig, trygt, avslappende, fortrolig. Vennskap bygges over tid, fordi en er veldig redd for avvisning, reflekterer en av konferansedeltakerne.

Lære å være utholdende
-          Det å være utholdende i påvente av at livet blir bedre, er en av utfordringene etter et liv preget av rusmiddelbruk. Følelsestrykket kan bli avlastet. Å erfare støtte mens du prøver ulike felleskap og aktiviteter for å finne ut hva man liker, eksempelvis sykkeltrening, løping, maraton er verdifullt, fremhever en annen med behandlingserfaringer. Man kan styrke selvfølelsen på kurs, få tildelt diplom for å ha utført aktiviteter i felleskap; «vi har klart det», jeg har fullført, reflekterer en konferansedeltaker.

Hva kan behandlingsinstitusjoner gjøre for å motivere til aktivitet? var ett av spørsmålene som ble stilt. Gruppen delte erfaringer med tematikken.
Man kan ta inn aktiviteter i daglige rutiner, men disse fordres individuelt tilpasset. Folk ønsker felleskap som er interessante, ikke «hva som helst» av aktiviteter. Det er viktig å så noen frø, når «alt» føles kjedelig og teste ut noen aktiviteter, som sykling, løping, studiotrening, turer ol. mente flere deltakere.

Mange innspill fra ulike synsvinkler ble synliggjort, og bidrar til konferansens mål om kunnskapsutvikling og inspirasjon innen rusfeltet.

 
 
2015-starus-inger
2019%20STARUS%20kvinne%20st%C3%A5ende%20melder%20tema
Foto: Marit Vasshus
En av deltakerne melder inn tema til gruppediskusjon på STARUS - konferansen 2019.
2019%20Starus%20Alexander%20Sk%C3%A5levik
Foto: Marit Vasshus.
Alexander Skålevik, mentor for likemenn i A-larm holder åpningsinnledning om tema felleskap.