Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
05.09.2018
Marit Vasshus

Fagkonferanse om overdoseforebygging

Brukerbildet er endret på grunn av lett tilgang og nye syntetiske stoffer. Det krever kunnskap om nye stoff og markedet, for å kunne forebygge dødsfall og gi livreddende hjelp, ifølge kommunalsjef Anne Synnøve Børtveit, kommunalsjef for velferd og helsetjenester i Stavanger kommune som åpnet konferansen i Stavanger igår.
Konferansen arrangeres for fjerde gang i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Helse Vest, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KoRus vest Stavanger.
 
Stavanger kommune er en del av prosjektet overdoseforebygging og den nasjonale strategien for overdoseforebygging. Erfaringskonsulent har deltatt i arrangementskommiteen sammen med øvrige samarbeidspartnere.

Norge er høyest i Europa med antall overdosedødsfall på 260 personer, nå er det en liten nedgang i forekomst ifølge kommunalsjefen. I Stavanger hadde man 13 overdosedødsfall i 2016.

Overganger er risikofaktorer
Faren for overdose er ekstra stor etter rusfrie perioder, der brukerdosen kan bli for kraftig. Oppgaven blir å bistå til at personer klarer å opprettholde rusfrihet, mener Børtveit.

Nasjonal overdosestrategi
Helsedirektoratet har siden 2014 bevilget kr 10 millioner årlig i strategiperioden. Bevilgningene er videreført i 2018. Ny overdosetrategi utvikles innen 1.desember 2018. Opptrappingsplanen for rus vil sikre rent brukerutstyr i kommunene, sier Kari Britt Åkre i Helsedirektoratet. 9.desember holder Helsedirektoratet rådslag.

Stortinget ønsker nye brukergrupper inkludert i videre satsing, sammen med nye stoffer, medvirkende stoff i tillegg til hovedstoff, som sterke smertestillende. Erfaring skal spres til alle kommuner som har overdosetilfeller. Brukere og pårørende skal styrkes i helse og sikkerhet.

For 2016 var nær 90% av overdosedødsfallene knyttet il inntak av opioider. Under 10% døde etter inntak av sentralstimulerende stoff og andre stoffer.

Strategitiltak
-Tryggere inntak har størst effekt
-Kammeratredning med nalokson nesespray samt opplæring i førstehjelp
- behandling ved å stryke lavterskel LAR

Viktigste metoder i strategiarbeidet mot overdoser
Kartlegge forekomst
Utvikle lokale handlingsplaner, utvikle skriftlige rutiner, tiltak, utvikle Veiviser i lokale overdoseforebyggende arbeid
Læringsnettverk av KoRus regionalt og nasjonalt med erfaringsutveklsing

Veiviser i overdoseforebyggende arbeid
-samle erfaring med lokalt overdoseforebyggende arbeid for å gi inspirasjon
- vise eksempler på handlingsplaner, rutiner, prosedyrer, samtykkeskjema
-App: på Helsedirekoratet.no finnes en app som kan lastes ned

Resultater av satsingen på overdoseforebygging
Målet om årlig nedgang er ikke nådd, men mye engasjement, kompetanse og rutineforbedringer og god kommunikasjon. SWITCH er et tiltak som brukes av Funkishuset Sandnes. Det skal videretuvikles som tryggere inntaksmåter og overgang til sikrere bruk av alle rusmidler.

Bedre brukermedvirkning er ønsket i videre satsing. Strategiens smale fokus på overlevelse vil fortsette, ifølge Kari Britt Åkre i Helsedirektoratet. Man vil ikke ha fokus på bolig, aktivitet og nettverk, slik som er blitt tematisert av flere deltakere.

Læringsnettverket utvides
Læringsnettverket startet med 14 kommuner og utvides til 29, sier Kari Britt Åkre fra Helsedirektoratet.
 
2018 erfkons svein bore prosjleder marthe kristin helle stavgr
Foto: Marit Vasshus