Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
04.10.2019
Marit Vasshus

Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen

De to fagdagene har tema Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og Tvangslovsutvalget.
Foto: Marit Vasshus

Helse Vest RHF inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland og Kompetansesenter Rus (KoRus) til fagdager om tvangstiltak i Stavanger Folkets Hus 1.november og 22.november i Bergen  Scandic Bergen City.
 
Stavanger: 1.november: Program og
påmelding mona.norveel@helse-vest.no
Sted: Folkets Hus, Løkkeveien, Stavanger

Bergen: 22.november, kl 10-15.program og
påmelding: wera.geoghegan@helse-bergen.no
Sted: Scandic City, Håkonsgaten 2-7
 
Innhold i fagdagene:
Tvangslovsutvalget:  Presentasjon og refleksjon v/ Trond Aarre.
Aarre har sittet i utvalget som har kommet med forslag til nye felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.
Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike regelsettene som gjelder i dag, og inneholder forslag til ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten (tvangsbegrensningsloven).

Bistandsteam. Status, erfaringer, og refleksjoner etter 2 års drift av bistandsteam i Helse Stavanger og Helse Bergen.

Fylkesnemnda: Status og erfaringer og refleksjoner fra Fylkesnemnda.

Behandlingsenheten: Innlegg fra den utpekte enheten til tilbakehold ihht. Hotl § 10-2 i spesialisthelsetjenesten, Helse Stavanger: B3, Helse Bergen: seksjonTertnes
 
Møteleder Stavanger: Tore Berge, KoRus Stavanger
Møteleder Bergen: Trude Larsen, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
 
broken colomn1
Illustrasjonsfoto: Marit Vasshus.
Kunstner: Anthony Gormley, Broken Column.