Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.09.2019
Marit Vasshus

Fagdag om vold, overgrep og selvmordsforebygging i Stavanger / Forus

Fagdagen 17.oktober bygger på ferske tall fra Ung i Rogaland 2019 - undersøkelsen i ungdomsskoler og videregåen­de skoler.
KoRus Vest Stavanger, Fylkes­mannen i Rogaland og RVTS Vest inviterer til fagdag 17.oktober om tema vold, overgrep og selvmordsforebygging på Scandic Forus hotel, sør for Stavanger. 

Fagdagen passer for ansatte i skole, fylkeskommune og kommunale helse- og omsorg­stjenester, som jobber med ungdom.

presentasjoner:
Steinar Hvål, spesialist i klinisk voksenpsykologi, RVTS Vest: Vold og overgrep
Åse Lundegaard Mattson, psykolog, RVTS vest: Sjølvmord og sjølvskading


Innhold i fagdagen
Fagdagen vil inneholde:
- Resultat fra Ung i Rogaland-undersøkelsen når det gjelder vold, overgrep, selvmord og selvska­ding
- Avdekkende samtaler: Hvordan spørre ungdom om vold, overgrep, selvmord og selvskading?
-Konkrete verktøy for å møte elever som har utfordringer knyttet til disse temaområdene.
 
Foreleser om Vold og overgrep er Steinar Hvål (RVTS Vest, psykologspesialist). Foreleser om Selvmord og selvskading er Åse Mattson (RVTS Vest, psykolog).

Fagdagen er gratis med bindende påmelding. Avmelding etter påmeldingsfristen blir fakturert med kr. 500,-. Det er plass til 150 deltakere.

Målgrupper er ansatte i kommuner og fylkeskommunen som jobber med ungdom, blant annet helsesykepleiere, lærere, ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester, representanter for elevorganisasjoner.

Påmelding: www.deltager.no
Påmeldingsfrist: 10. oktober
www.rvtsvest.no

Kontaktperson for faglig innhold ved KoRus vest Stavanger:
Ingrid R. Strømsvold.
mobil: 400 44 161
epost: ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no

 
rog  a-senter jente orange
Illustrasjonsfoto: istockphoto, DGLimages