Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.03.2016
Marit Vasshus

Et hjerte på vakt

Hvordan opplever et barn å vokse opp i et hjem der rusmisbruk påvirker samspill og følelser?
Elisabeth Nordhus Lied, Ventilene, snakker om barns reaksjoner på konflikter knyttet til rusbruk i familien; et lite barnehjerte på vakt for ulyder, anspente muskler, svette små barnehender, et barnehjerte som hopper og hamrer når voksne stemmer blir høye og barneører hører en voksenkrangel som eskalerer...

Hun forteller om en storesøster på fem år som tar ansvar for en babylillesøster fordi mor må på to jobber når far ikke jobber og alkoholbruket tar overhånd..  Barn som blir redde, lei seg og er i konstant beredskap , men som ikke tør ikke vise følelsene sine, fordi det er ikke plass til dem. De tenker at den edru foreldren er nok belastet med partneren som ruser seg og de påtar seg voksnes oppgaver i hejmmet. Er fagfolk våkne nok til å fange opp barn som lever i uforutsigbare og belastende oppvekstforhold? undres Nordhus Lied.

Å bli sett og hørt er veldig viktig. I familier der det er rusbruk og vold bør barnevernet involveres fordi krenkelser og slag over år har store konsekvenser for barna, understreker Lied.

Elisabeth Nordhus Lied innledet på opplærings- programmet BIR i Egersund i går for kommunene Egersund, Time, Lund og Sokndal og snakket om hva barn opplever i et familiesamspill som forstyrres av en voksen med rusproblemer over mange år.
 
shutterstock 25259146%5b1%5d kid on mothers hands