Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
04.10.2019
Marit Vasshus

Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis

To erfaringssamlinger i Haugesund og Stavanger, henholdsvis 9. og 10.desember har tema Recovery i et samfunnsperspektiv, med utvikling av recoveryorientert praksis.
Foto: Marit Vasshus

Flere kommuner i Rogaland og Sunnhordaland deltok i 2016 og 2017 i et læringsnettverk psykisk helse og rus, med fokus på Recoveryorientert praksis. Arrangørene av lærings-nettverket ønsker igjen å invitere til erfaringssamling.

Hva er viktig for deg som bruker?
Denne gangen blir det to ulike dagssamlinger, med en for sør- Rogaland og en samling for Fonna-området.  Formålet med samlingene er å støtte arbeidet som ble startet i forbindelse med læringsnettverket og å skape varige endringer i tjenestene med fokus på at fagfolk spør brukere av tjenestene: «Hva er viktig for deg?».

Tema for årets samlinger er "Recovery i et samfunnsperspektiv".  Blant innlederne er professor emerita Marit Borg. Borg har i ei årrekke arbeidet med forsking og utdanning innenfor psykisk helse, der sentrale tema har vært Recovery og lokalbasert psykisk helsearbeid. Samlingene vil gi mulighet for faglig påfyll, erfaringsdeling og dialog mellom deltakarene.  Se link til program for mer informasjon.

En ønsker at deltakerne har noe kjennskap til Recovery orientert praksis på forhånd. Kurset er gratis, med bindende påmelding. Ikke meldt forfall blir belastet med kr. 600,-. Eventuelle reisekostnader dekkes av deltaker. Ved stor interesse vil Fylkesmannen i Rogaland fordele plasser på en formålstjenlig måte.

Program Stavanger: link
Program Tysvær: Link

Påmeldingsfrist: 8 november 2019
Påmelding:
For påmelding til samlingen i HAUGESUND  den 9. desember, klikk her: https://helse-fonna.no/arrangementer/utvikling-av-recoveryorientert-praksis-erfaringssamling-i-helse-fonna-regionen-2019-12-09
Kontaktperson for samlingen i Haugesund: Bernt Netland, bernt.netland@helse-fonna.no

For påmelding til samlingen i STAVANGER den 10. desember; se informasjonen under: 
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2019/12/utvikling-av-recoveryorientert-praksis.--erfaringssamlingar-i-stavanger-og-haugesund/
 
 
2018 p%c3%85l og klepp erfaringskonsulent
Foto: Marit Vasshus.
Recoverylæringsnettverket 2018, innleder Pål Berger og erfaringskonsulent i Klepp
2018%20Karm%C3%B8y
Innleder fra Karmøy i 2018
2018%20Recovery%20College
Innlegg fra Erfaringsnettverket 2018 om Recoverycollege