Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.04.2017
Marit Vasshus

Er det prestasjoner eller relasjoner som har sammenheng med ungdom og psykisk helse?

Ungdata-undersøkelser viser at ungdom flest blir mer skikkelige,flinkere og mer fremtidsdisiplinerte. Samtidig viser funn en vedvarende høy utbredelse av psykiske plager som søvnløshet, bekymring for fremtiden og at alt er et slit. Hva slags sammenheng har dette med forhold i skole, familie og venner?
Omtattende undersøkelser
I Rogaland har man gjennomført Ungdata-undersøkelser i 24 av 26 kommuner med over 22 200
elever, der 14 700 er fra ungdomsskolen og 7 500 fra ungdomsskolen. Det er mellom 85–97 prosent av ungdommene som har besvart undersøkelsen, ifølge Sven Gustafsson, rådgiver ved KoRus Vest Stavanger.

Sammenhenger
– Det er større sammenheng (samvariasjon) mellom elever som føler et depressivt stemningsleie
og manglende trivsel enn med elever som gir svar knyttet til prestasjon og krav. Elever som defineres innenfor kategorien høy grad av depressivt stemningsleie, rapporterer at de i mindre grad passer inn blant elever på skolen, at de i mindre grad føler at lærerne bryr seg om dem, og de rapporterer i større grad om at de føler seg ensomme.

les mer i Rusfag 1/2017:
http://kompetansesenterrus.no/file/38-40-rusfag2017.pdf

Hele magasinet 

 
shutterstock 139255337%5b1%5d stor gruppe ungdom p%c3%85 gata