Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.03.2009
MV

En kunnskapsoppsummering om barn av rusmiddelmisbrukere

Henning Mohaupt og Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR, Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, gjort en oppsummering av kunnskap om barn av rusmiddelmisbrukere. Rapporten slutter med en oppsummering av sentrale punkter som anses nyttige i kliniske møter med barn av rusavhengige, eller når foreldreskap tematiseres i behandling. De undersøkte punktene kan være nyttige ved grundig kartlegging av familiesituasjon og behandlingsplanlegging for både barn og voksne når det trengs.
De sentrale spørsmål som denne gjennomgangen ønsker å belyse er følgende:
- Hva sier forskning om skadevirkningen av foreldrenes rusmiddelmisbruk for deres barn?
- På hvilken måte antar man at ulike risikofaktorer samsvarer i forhold til å utvikle psykiske vansker elelr sosiale problemer udner barnas oppvekst?
- Hvilke faktorer anses å være mest skadelig for barnet på forskjellige utviklingstrinn?
- Hvilke tiltak finnes i dag for denne målgruppen i Norge

Rapport 2009/ 01 BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE - EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING