Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
05.11.2015
Marit Vasshus

Emotions in motion - når blir følelser lidelse? Schizofrenidagene 2015 Stavanger

Europas største fagkonferanse innen psykisk helse ble åpnet av ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø. Pårørende og brukere også inviteres til erfaringsformidling om når følelser blir lidelse, mellom glede og forstyrrelse.
 - Folk flest kjenner et stort register av følelser. Skoleelever er involvert og 75 prosent av forstyrrelsene debuterer før 25 år. Det forplikter å være en åpen, tolerant og inkluderende by. Alle har ansvar for å se andre mennesker på godt og vondt.

Stavanger er en by bygget på mangfold og har 22 prosent innbyggere fra andre land, med 181 nasjonaliteter, nesten alle land i verden er representert. Migrasjon er krevende og hvordan den håndteres i samfunnet og av oss som medmennesker har stor betydning, sier ordføreren.

Kristin Fjermestad, poliklinikken, Rogaland A-senter, er fagleder for Europas største fagkonferanse innen psykiatri. Kristin Fjermestad innledet på Schizofrenidagene 2015. Hun snakket om tema Emotions in motion – når blir følelser lidelse? Kristin er utdannet Et. Individualpsykoterapeut/ gruppeanalytiker.
 
Når er det hensiktsmessig og effektivt å bringe inn selvavsløringer som terapeut for å fremme den terapeutiske prosessen? spør Fjermestad. I psykoanalyse og gruppeanalyse skal terapeuter opptre med distanse på egne følelser, og kollektiv veiledning viser skepsis til selvavsløringer, sier Kristin Fjermestad, under åpningsinnlegget på Schizofrenidagene onsdag 4.november, i Stavanger.
 
Kristin Fjermestad, som er utdannet Et. Individualpsykoterapeut/ gruppeanalytiker, forklarer at hun selv tror på en direkte form og autentisk tilnærming sammen med empati. Hun snakket i innlegget om hvordan egne livshendelser påvirket den analytiske gruppen som hun drev. Fjermestad belyste dette særlig ved å snakke om overføringer og motoverføringer.
 
Tanker om terapeutens ”selvavsløring”
Fjermestad vurderte at hun ikke hadde noe valg, pasientene ville merke noe uansett. En betydelig livshendelse ble avdekket for å ikke hindre terapeutiske prosesser.  Interpersonlige konflikter i gruppen, som utgjør en viktig del av terapeutiske prosesser, utspilte seg i mindre grad enn vanlig.
 
Gruppelivet er skjørt, gruppen redigerte egen deltakelse og utelot vanskelige tema i overføring til terapeuten.  Gruppemedlemmer vil kunne tenke: ”tåler gruppeleder å belastes med våre egne følelser? Er det trygt nok? Fravær oppleves som en trussel, fordi atskillelse fra personer som vi er knyttet til kan gi angst, forklarer Fjermestad. 

”Redigert” deltakelse
Prosesser i psykoterapeutiske grupper fordrer interpersonlig jobbing. Man må være i kontakt med egne følelser og sårbarhet for å forholde seg profesjonelt til pasienter. I gruppeanalyse må man differensiere mellom det som kan brukes profesjonelt og det som skal forbli privat, ved at eventuelle selvavsløringer er nøye gjennomtenkt og gjerne reflektert over i veiledning på forhånd, understreker Fjermestad. Ved å meddele at man er i en sårbar livsopplevelse, kan man erfare at gruppa ”rommer” en selv som gruppeleder, avslutter Kristin Fjermestad, psykoterapeut og gruppeanalytiker på poliklinikken, Rogaland A-senter.

05/11/2015/ Marit Vasshus
Oppdatert 16/11/2015/ Marit Vasshus

 
2015 schizo ordf%c3%b8rer