Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
11.08.2016
Marit Vasshus

Eldre tåler mindre alkohol enn yngre

Høyt alkoholforbruk er et økende problem blant folk over 50. Normalt bruk som yngre, kan med samme mengde gi risikobruk som eldre.
– Eldre mennesker tåler alkohol dårligere i utgangspunktet, noe de ofte ikke er klar over. Det betyr at et normalt forbruk av alkohol, altså ikke noe misbruk, kan bli et risikoforbruk når man er oppi årene,  spesielt hvis man er syk og bruker medisiner, sier overlege Fred Rune Rahm ved Borgestadklinikken.

https://www.nrk.no/rogaland/eldre-taler-alkohol-darligere-enn-yngre-1.13056562 .

Likevel har alkoholforbruket blant folk over 50 år økt med omtrent 50% i løpet av ti år, viser en undersøkelse fra NOVA.
En tredjedel av 50- og 60-åringene drikker daglig, eller to - tre ganger i uka. Spesielt kvinner drikker stadig mer.

– Vi ser helt klart at det har økt, sier Tor Borge, psykologspesialist ved poliklinikken ved Rogaland A-senter i Stavanger.

For mange eldre utvikler alkoholforbruket seg langsomt over tid.

– Vi ser at når enkelte blir pensjonister så blir forbruket nesten daglig. Det ender gjerne med at barna sier at de ikke kan passe barnebarna lenger fordi besteforeldrene drikker for mye, sier Borge.

Flere får behandling
Eldre tåler dårligere alkohol fordi forhold mellom kroppsveske og fett endres. Det betyr at alkoholen virker kraftigere. For flere og flere eldre ender det med at de må få behandling.

– I USA er det en femdobling av eldre mennesker som går til alkoholbehandling. Vi ser at det begynner å komme til Norge også. Kommunale tjenester møter dette daglig, det får vi stadig rapporter om. Problematikken øker nærmest fra dag til dag. Jeg trodde det kom til å komme om noen år, men problemet er her nå og tjenestene merker trykket allerede, sier Rahm.

Nye vaner og bedre økonomi
Borge mener det høye alkoholforbruket blant eldre i dag blant annet skyldes bedre økonomi og nye vaner.

– Der våre mødre tidligere drakk kaffe og spiste vafler, drikker de nå vin. Mye spiller inn, men høy inntekt er en faktor.

– Mange har god råd og mye fritid. Vindunken er kanskje lettere å ty til. Og folk har fått reisevaner der alkoholen har fått større plass, sier psykologspesialisten.

Store mørketall
Hvor mange eldre som står i fare for å utvikle et alkoholproblem, finnes det ikke tall på.

– Det er store mørketall, noe som gjelder alkoholbildet i det hele tatt, spesielt for eldre, fordi det ikke nødvendigvis er avhengighetsbruk men risikobruk. Det er mange, men hvor mange vet vi ikke. Jeg tror ingen vet det, sier psykologspesialist Borge ved Rogaland A-senters poliklinikk.
 
 
shutterstock 140714662%5b1%5d eldre kvinne med vinglass